Novice

Rezalne klešče Uniforest RK 260B

31.07.2021

Čiščenje zarasti, grmovja in tanjšega drevja z zaraščenih površin je dolgotrajno, mukotrpno in predvsem nevarno delo. Odstranjevanje neželenega rastlinja bodisi z zaraslih kmetijskih površin ali okoli prometnic in v druge komunalne namene zahteva izvežbano in strokovno usposobljeno delovno silo, ki

Izid novega učbenika Žagarstvo

22.07.2021

  Knjiga Žagarstvo, katere avtor je Mirko Geršak, temeljito obravnava vso snov, ki je potrebna za žagarsko dejavnost. Napisana je, da služi kot priročnik v praksi in kot srednješolski učbenik. Vsebina je utemeljena s številnimi ilustracijami, preglednicami, izračuni in s primeri, ki jo dodatno pojas

Potrebne prilagoditve slovenske lesnopredelovalne industrije glede na spreminjanje drevesne sestave gozdov

11.07.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Vetrolomi, snegolomi, žledolomi in posledično gradacije podlubnikov vedno bolj vplivajo na zmanjševanje deleža smreke v naših gozdovih. Predvsem podlubniki postajajo največja težava za obstoj smreke. Pri omejevanju škode je ključno zgodnje zaznavanje napadenih dreves in

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021

23.06.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ». Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in pri delu v varovalnih gozdovih s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi

Spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva: Kako od "manj slabih" do "pravilnih" ukrepov?

21.06.2021

Ekipa gozdarskih strokovnjakov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije je pripravila spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva, ki je bilo v mesecu marcu in aprilu 2021 prvič preizkušeno v vseh treh državah. Izobraževanje je bilo pripravljeno v okviru Erasmus+ projekta VET4BioECONOMY (In

Elektrifikacija v gozdarstvu in kmetijstvu

06.06.2021

POGLED NAPREJ Električni pogoni v gozdarstvu in kmetijstvu »Prihodnost bo električna tudi v kmetijstvu in gozdarstvu ali pa je ne bo!« Ali res? Električni pogoni imajo v primerjavi z motorji z notranjim izgorevanjem številne prednosti. Ni izpušnih plinov, povzročajo manj hrupa, imajo boljši energets

Vabilo na spletni seminar: Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

01.06.2021

Vljudno vabljeni na spletni seminar:  Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo    Spletni seminar  bo potekal v sredo, 2. junija 2021, s pričetkom ob 9.00 prek portala ZOOM.    Na spletnem seminarju bosta udeležence nagovorila tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Rom

Nova generacija gozdarskih zgibnikov BIJOL ter gasilska nadgradnja

30.05.2021

V aprilu je ekipa Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije obiskala podjetje BIJOL d.o.o. na Vranskem. Ogledali smo si nov gozdarski zgibnik, forwarder ter gasilsko nadgradnjo za forwarder. Rumeno barvo prvih Bijolovih zgibnikov je nadomestila rdeča, ki odslej postaja stalnica

Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju

17.05.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   V Sloveniji od velikih zveri živijo  medved, volk in ris. Po zadnjih ocenah se njihovo število giblje okoli 25 za rise, 75 za volkove in 1000 za medvede. Vse tri vrste so zavarovane s predpisi Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske unije.   Na območju Slovenije je o

Prenavljamo za vas

17.05.2021

V mesecu maju in junij na spletnem informacijskem portalu WoodChainManager izvajamo redna vzdrževalna dela. V času  vzdrževalnih del pričakujemo, da bo prihajalo do motenj pri dostopu do določenih spletnih storitev.  Poskrbeli bomo, da bodo motnje kratkotrajne in zagotovili čimprejšnji dostop do sple

Proizvodnja okroglega lesa lani za 16 % nižja kot v 2019

12.05.2021

V mesecu aprilu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili analizo strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) v slovenskih gozdovih za leto 2020. Ker v spomladanskem času še niso razpoložljivi vsi končni vhodni podatki za leto nazaj, ki so potrebni za izračune, je končna

Cene hlodov za žago in furnir na svetovnih trgih rastejo

09.05.2021

Po poročanju spletnega časopisa Global Wood Markets Info (GWMI), cene hlodov za žago in furnir v svetovnem merilu rastejo. Glavni razlog za to je povečano povpraševanje po tem lesu v nekaterih delih sveta. Cene hlodovine so se v zadnjem obdobju najbolj drastično dvignile v zahodnem delu ZDA in Kanade, v

Lastnike gozdov pozivajo k bojkotu

06.05.2021

 V Nemčiji je v zadnjih petih mesecih prišlo do izrazitega dviga cen rezanega lesa. Glavni vzrok so izredno visoke izvozne cene rezanega lesa. Tako navajajo, da so cene v pristanišču v Hamburgu v letošnjem letu narasle iz 280 na 600 € /m3. Medtem ko cene rezanega lesa naraščajo pa ostajajo cene okro

Posek lesa lani za 20 % nižji kot v letu 2019

28.04.2021

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je posek v letu 2020 znašal dobrih 4,23 milijonov m3, kar je 20 % manj kot v letu 2019. V strukturi poseka so z nekaj manj kot 2,38 milijoni m3 prevladovali iglavci, katerih posek se je sicer zmanjšal za 29 % v primerjavi z letom 2019. Posek listavcev pa se je l

Poseganje v naravni razvoj gozdnih rezervatov?

20.04.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Reden in učinkovit sistem sanitarnih sečenj je še vedno eden ključnih orodij za obvladovanje gradacije podlubnikov. Težave nastajajo na zelo nedostopnih terenih, na primer v varovalnih gozdovih v alpskih strminah in na območjih, ki so bila izločena iz gospodarjenja z gozdo

prikaži več novic