Novice

Vsak je lahko Božiček!

24.11.2020

Bliža se veseli december in čas praznikov. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije – Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko se zavedamo, da nimajo vsi enakih možnosti in da so številni otroci in starostniki odrinjeni na rob družbe. Da bi pričarali majhen nasmeh in nekaj lepih trenutkov tudi njim, smo prist

Leto 2020 je leto mednarodnega zdravja rastlin

22.11.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Pred vami je tematska številka Gozdarskega vestnika, ki je v celoti posvečena izzivom v povezavi z biotskimi škodljivci gozda, še posebno karantenskimi škodljivimi organizmi (glive, virusi, bakterije, živali), ki lahko s svojim negativnim vplivom ogrožajo okolje in gospoda

Spletni portal Access2Markets za mala in srednje velika podjetja za trgovanje zunaj EU

15.11.2020

  Evropska komisija je vzpostavila spletni portal Access2Markets, ki bo malim in srednje velikim podjetjem pomagal pri trgovanju zunaj EU. Evropski komisar za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis je o portalu povedal: »Ta portal bo pomagal manjšim podjetjem krmariti v svetu mednarodne trgovine. Tako bo

Uspešno izvedena konferenca "Gozdovi v ženskih rokah"

04.11.2020

Prejšnji četrtek, 29. 10. 2020, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) organizirali mednarodno spletno konferenco z naslovom »Gozdovi v ženskih rokah«. GIS je vodilni partner projekta Fem4Forest: Forests in Womens Hands, v sklopu katerega je bila konferenca tudi organizirana. Namen konference je b

Je mogoče pripisati vrednost ekosistemskim storitvam, ki jih nudi gozd?

25.10.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Gozdovi imajo številne funkcije. Nekatere od njih, npr. pridobivanje lesa, je razmeroma preprosto ovrednotiti, medtem ko je druge (estetska vrednost, čiščenje zraka …) skoraj nemogoče. V okoljevarstvu se je pred časom začel uveljavljati izraz ekosistemska storitev, prek

EIP AGRI: Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

21.10.2020

  Digitalizacija in nove informacijske ter komunikacijske tehnologije pomembno vplivajo na razvoj, učinkovitost in uspešnost gozdarstva kot tudi celotne gozdno-lesne verige. Digitalne tehnologije omogočajo podporo pri zagotavljanju trajnostnih vidikov pri gospodarjenju z gozdovi in hkrati povečujejo varn

Tokovi okroglega lesa v letu 2019

14.10.2020

Leto 2019 je bilo za slovensko lesnopredelovalno industrijo ugodno, saj je bilo domačega lesa na razpolago dovolj. Podatki o tokovih okroglega lesa, ki jih zbiramo in izračunavamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kažejo, da se je poraba okroglega lesa v letu 2019 povečala za 13 % v primerjavi z letom 2

Mobilna aplikacija s prostorskimi podatki kot pomoč pri gospodarjenju z gozdom

11.10.2020

Izvajalska podjetja in lastniki gozdov imajo na razpolago številne prostodostopne prostorske podatke. Vendar zahteva uporaba le teh nekaj več znanja. Po navadi pa se zakomplicira pri povezovanju različnih podatkovnih baz in pri dostopnosti podatkov na terenu. V podpor izvajalcem del in lastnikom gozdov je

Valtra G5

05.10.2020

Valtra na novo strukturira svoje serije traktorjev in z novo serijo G vstopa v peto generacijo svojih traktorjev, ki prestavlja uvod v delovno praznovanje Valtrine 70-letnice prihodnje leto. Serija G5, ki so jo konec avgusta predstavili na dobro obiskani oz. gledani virtualni oz. online predstavitvi v tovarni

Varovanje divjih živali pri košnji trave

28.09.2020

Pöttinger Sensosafe, naprava za odkrivanje živih divjih živali v travi, ki so jo pri Pöttingerju predstavili na lanski Agritechnici, je v letošnji prvi košnji prestala več prototipnih testiranj, z zelo obetavnimi rezultati. Pri življenju je bilo ohranjenih veliko mladičev divjih živali in ohranjena

Smernice pravilne izmere in razvrščanja okroglega lesa po kakovostnih razredih

22.09.2020

V sklopu projekta Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), predstavljamo drugi delni rezultat projekta. V splošnem je projekt usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov in

Drugi rezultat projekta Net4Forest

06.09.2020

Projekt Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), je usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov ter optimizacijo stroškov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev. P

Izkoriščenost potenciala hlodovine iglavcev v Sloveniji

04.09.2020

  V letu 2018 je proizvodnja hlodov za žago in furnir iglavcev v Sloveniji znašala 2,553 milijonov m3, od tega je bilo 56 % količin izvoženih na tuji trg, večji del v Avstrijo (71 %). Poraba hlodovine iglavcev, ki se izračuna bilančno (poraba = proizvodnja + uvoz – izvoz), pa je v letu 2018 v Sloven

4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

30.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski

Gozdovi v ženskih rokah

24.08.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »« Fem4Forest (Forests in Women's Hands). Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovin

prikaži več novic