Zakaj uporabljati MojGozdar?

VSI NA ENEM MESTU - Več kot 780 izvajalcev gozdarskih storitev

HITRO IN BREZPLAČNO - S sistemom MojGozdar na enem mestu preverite izbrane javno-dostopne podatke in se prepričajte o pravno-formalni ustreznosti izbranega izvajalca

OGLED PROFILA IZVAJALCA IN REFERENC – Sooblikujte mozaik uporabniških izkušenj opravljenih gozdarskih storitev

OCENJENI IZVAJALCI - Ocenite izvedbo gozdarskih storitev in pomagajte graditi skupnost zadovoljnih lastnikov gozdov