Ocenjevanje izvajalcev na enostaven, pregleden in objektiven način

Sistem MojGozdar predvideva tristopenjsko ocenjevanje izvajalcev:

1.stopnja - ocena pravno-formalne ustreznosti, kjer so izvajalci  preverjeni po podatkovnih bazah AJPES, FURS in gozdarskega inšpektorata.

2.stopnja - Strokovna ocena ustreznosti izvajalca za opravljanje gozdarskih storitev na podlagi neodvisne presoje gozdarskih strokovnjakov (predvideno V LETU 2018)

3.stopnja - Ocena zadovoljstva z opravljeno storitvijo s strani naročnika storitve za posameznega izvajalca (predvideno V LETU 2018)