Razširjen profil ponudnikov storitev

Razširjen profil izvajalca omogoča boljšo predstavitev ponudnika storitve in je grafično oblikovan kot samostojna vsebina (podstran) z enotno grafično postavitvijo za vsa podjetja. Razširjena profil izvajalca je namenjen izvajalcem, ki prostovoljno pristopijo k drugi stopnji ocenjevanja. V drugo stopnjo ocenjevanja se lahko vključijo vsi izvajalci, ki so v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so prejeli/imajo zeleno ali rumeno luč. Izpolnjen razširjen profil izvajalcem prinaša prvi storž tako imenovane neodvisne strokovne ocene.

Izvajalci, ki izpolnijo razširjen profil po želji poleg osnovnih kontaktnih podatkov v svojem profile objavijo še:

  • Več telefonskih kontaktov;
  • Povezave do spletne strani in socialnih omrežij;
  • Logotip;
  • Lastne fotografije in reference storitev ali objektov;
  • Kratek opis podjetja;
  • Št. zaposlenih;