PODATKI O STROJIH IN OBSEGU DEJAVNOSTI V PRETEKLEM LETU

Izvajalci, ki želijo pridobiti prvi storž strokovne ocene morajo podati še podatke o strojih in obsegu dejavnosti v preteklem letu. Podatki o posameznih strojih se ne prikazujejo v razširjenem profilu izvajalca. V razširjenem profilu izvajalcev je prikazano zgolj skupno število strojev ter kategoriziran obseg storitev v preteklem letu ločeno po storitvah.

services

Kjer predstavljajo številke pri posamezni storitvi število strojev, kvadratki pa obseg dejavnosti v preteklem letu.

Obseg dejavnosti:

obseg-dejavnosti