Navodila za ponudnike

1. Prijava ponudnika

Celotna navodila za uporabno spletnega informacijskega sistema si lahko prenesete v PDF obliki:  Navodila za uporabo spletnega informacijskega sistema MojGozdar

Za prijavo v spletni informacijski sistem MojGozdar kliknemo na gumb »Prijava«, ki je v zgornjem desnem kotu. 

Slika: Za prijavo v spletni informacijski sistem MojGozdar kliknemo na gumb »Prijava«.
Slika: Za prijavo v spletni informacijski sistem MojGozdar kliknemo na gumb »Prijava«.

Za prijavo uporabite geslo in uporabniško ime, ki vam ju je na elektronski naslov posredoval skrbnik sistema MojGozdar.Če uporabniškega imena ali gesla niste prejeli ali pa ste geslo pozabili, vam svetujemo, da se obrnete na skrbnika (email: gteinfo@gozdis.si). Če ste že prejeli uporabniško ime in geslo, se prijavite tako, da v polje uporabniško imevnesete  uporabniško ime v obliki e-poštnega naslova. V polje geslopa vnesite geslo, ki ste ga prejeli na e-poštni naslov. 

 

2. Registracija storitev

2.1 Za storitve sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena dela, strojna sečnja in žičničarsko spravilo

Uporaba spletnega sistem MojGozdar je za ponudnike brezplačna. V spletni informacijski sistem MojGozdar so vključeni vsi ponudniki, ki izpolnjujejo minimalne pogoje in je le te preverila gozdarska inšpekcija. Dolžnost ponudnikov je, da morajo, preden prvič začnejo opravljati dela v gozdovih, za katera so pridobili dovoljenje, pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev in dokazila, potrebna za opravljanje del po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo. Vsi ponudniki, ki so po mnenju gozdarske inšpekcije ustrezni za opravljanje gozdarskih storitev, so v roku 24 ur od vnosa na seznam gozdarske inšpekcije avtomatično vključeni tudi v sistem MojGozdar. Svetujemo, da vse storitve, ki jih želite ponujati na sistemu MojGozdar, najavite gozdarski inšpekciji.

Če je pristojni inšpektorat izpolnjevanje pogojev za storitve že preveril in ponudniku izdal odločbo ali zapisnik o pregledu in izpolnjevanju pogojev, obstaja verjetnost, da gre za napako v komunikaciji informacijskega sistem MojGozdar s sistemom pristojnega inšpektorata. V tem primeru vam svetujemo, da se obrnete na skrbnika (email: gteinfo@gozdis.si).

Več o pogojih za delo v gozdu si preberte v dokumentu:Pogoji za delo v gozdu

2.2 Za storitve prevoz lesa, gozdno gradbeništvo in izdelava lesnih sekancev

Ponudniki storitev, ki jih gozdarska inšpekcija ne evidentira (kot so prevoz lesa, gozdno gradbeništvo in storitev izdelave lesnih sekancev), so bili vključeni na podlagi raziskave trga storitev.

Te storitve bo skrbnik tudi v bodoče vključeval na podlagi pristopne izjave, ki jo najdete na povezavi »Pristopna izjava« in jo podpisano posredujte prek elektronske pošte skrbniku spletnega informacijskega sistema MojGozdar (email: gteinfo@gozdis.si).

 

2.3 Za storitve odkup les

Ponudniki storitev, ki ponujajo tudi storitev odkupa lesa na kamionski cesti ali na panju, v razširjenem profilu (glej poglavje Razširjen profil) izberejo možnost »Odkup lesa«.

3. Sprememba gesla

Uporabnik lahko na spletnem sistem MojGozdar kadarkoli spremeni prijavno geslo. Na vstopni strani sistema kliknemo na zavihek v desnem zgornjem kotu. Odpre se nam seznam opravil, v katerem izberemo »Spremeni geslo«.

Slika: Za spremembe vstopnega gesla je v uporabniškem meniju »Spremeni geslo«..
Slika: Za spremembe vstopnega gesla je v uporabniškem meniju »Spremeni geslo«..

Na zaslonu se nam prikažeta dve prazni polji. V prvo vnesemo želeno geslo, v drugem polju pa geslo ponovimo. Opravilo zaključimo s klikom na gumb »Potrdi«. V primeru, da smo postopek spremembe gesla opravili pravilno, nas sistem po potrditvi novega gesla obvesti »Geslo je bilo uspešno spremenjeno«.

Slika:
Slika: "Spremeni geslo"

4. Razširjen profil ponudnika

Po uspešni prijavi kliknemo na zavihek v desnem zgornjem kotu, tako imenovani uporabniški meni. Odpre se seznam opravil, med katerimi izberemo »Razširjen profil«. Razširjen profil je namenjen ponudnikom, da oblikujejo predstavitveno stran, s katero se bodo predstavili uporabnikom ali najemnikom storitev. S spletnim informacijskim sistemom MojGozdar vsi ponudniki pridobijo možnost povsem brezplačne predstavitve svojih storitev. Podatki iz razširjene osebne izkaznice so dostopni zgolj prijavljenim uporabnikom.

navodila-za-ponudnike-slika-4.png

Ponudniki storitev lahko poljubno urejajo in dodajajo informacije o svojem podjetju. V zeleno obarvanem polju na desni strani so prikazani osnovni podatkio podjetju:

 • Kontaktni podatki:
  • naziv ponudnika,
  • naslov,
  • telefon (ponudnik naj ima možnost navajati več telefonskih številk z možnostjo dodajanja kratkega opisa (cca. 25 znakov). Npr:
   • 041 700 700 (Sečnja in spravilo)
   • 041 700 701 (Prevoz)
 • logotip,
 • povezave do spletne strani in socialnih omrežjih,
 • nekaj fotografij (v primeru, da ponudnik ne naloži slike, se na mestu za fotografije vrtijo naključne slike MojGozdar.si),
 • leto registracije in glavna dejavnost po SKD (oba podatka se prebereta iz ePRS - Ajpes),
 • kratek opis podjetja (do 500 besed).

4.1 Urejanje logotipa podjetja

S klikom na polje »naloži logotip« v predstavitveni profil vnesemo sliko logotipa našega podjetja.

navodila-za-ponudnike-slika-5.png

4.2 Urejanje osnovnih informacij o podjetju

V oknu »Osnovni podatki« na desni strani lahko ponudniki samostojno dopolnijo informacije o podjetju, kot so:

 • ime in priimek kontaktne osebe;
 • druge telefonske številke (ponudnik naj ima možnost navesti več telefonskih številk z možnostjo dodajanja kratkega opisa);
 • ponudniki določijo regije delovanja , za področja, v katerih so pripravljeni ponuditi svoje storitve, in na podlagi tega prejemamo povpraševanja samo za izbrane regije;
 • število zaposlenih ,
 • navedejo povezave do spletne strani in povezave do drugih družbenih profilov . V polje »spletna stran« prilepimo URL-povezavo do želene spletne strani. Povezavo do »Facebook« in »Youtube« strani dodamo po istem postopku;

navodila-za-ponudnike-slika-6.png

 • dodajo kratek opis podjetja (do 500 besed);
 • ponudniki lahko v razširjenem profilu navedejo tudi identifikacijske številke pridobljenih certifikatov (npr. FSC, ISO...).V prvo polje vnesemo ime, v drugo pa identifikacijsko številko certifikata;

navodila-za-ponudnike-slika-7.png

 • naloži nekaj fotografij (v primeru, da ponudnik ne naloži slike, se na mestu za fotografije vrtijo naključne slike MojGozdar.si). S pritiskom na gumb »naloži fotografije« dodamo slike, na katerih je prikazano opravljanje ponujenih storitev.

Polja, označena z zvezdico(*), so obvezna. Vnos podatkov s klikom na polje »Potrdi« potrdimo vnos podatkov. Za boljšo predstavitveno izkušnjo uporabnikov je zaželeno, da v predstavljeni profil ponudniki dodajo čimveč informacij o svojem podjetju.

 

4.3 Referenčni objekti

V zavihku »Referenčni objekti« ima ponudnik možnost objaviti nekaj referenc za svoje storitve s slikami in kratkim opisom (do 250 znakov). V prvo polje vnesemo naziv reference (npr. Predelava biomase), v drugem polju pa s kratkim opisom predstavimo storitev. S klikom na povezavo »Potrdi« potrdimo vnos podatkov. Naknadno lahko dodamo še fotografije. S klikom na »Naloži slike« se odpre brskalnik, s katerim iz svoje naprave izberemo slike.

navodila-za-ponudnike-slika-8.png

5. Povpraševanja in ponudbe

Ponudnik lahko prejme neomejeno število povpraševanj. Za storitve, za katere je bilo ponudniku z odločbo prepovedano opravljati dela v gozdovih, ponudnik ne more prejemati povpraševanj ali posredovati povratne ponudbe. Prejem povpraševanja in oddaja ponudbe je omogočena ponudnikom, ki so sprejeli avtomatsko povabilo za včlanitev v spletni sistem MojGozdar. Povpraševanje uporabnika je nezavezujoče.

Ponudnik je na e-naslov obveščen, da je bilo na sistemu MojGozdaroddano novo povpraševanje, kjer lahko pregleda podrobnosti povpraševanja in odda povratno ponudbo. Na sistemuMojGozdarlahko ponudnik vzpostavi komunikacijo z uporabnikom s klikom na gumb »Povpraševanje« , ki je v zavihku na desni strani zgoraj. V oklepaju poleg omenjenega gumba je navedeno število povpraševanj, na katere ponudnik še ni odgovoril.

V zavihku povpraševanja si tako lahko ogledamo povpraševanje uporabnikov sistema MojGozdar.
V zavihku povpraševanja si tako lahko ogledamo povpraševanje uporabnikov sistema MojGozdar.

V zavihku povpraševanja si tako lahko ogledamo povpraševanje uporabnikov sistema MojGozdar. Uporabnik navede, za katero storitev se zanima, opredeli okvirno količino, kraj izvajanja (katastrska občina) in želeni čas izvedbe. Nato še opisno opredeli svoje želje glede izvedbe storitev.

Z uporabnikom vzpostavimo kontakt tako, da v prazno polje »Odgovori« vnesemo komentar, ki se nanaša na strankino povpraševanje. Kot prilogo lahko v odgovoru priložimo še različne datoteke (npr. Cenik storitev).

Slika: Ponudnik lahko prejme neomejeno število povpraševanj.
Slika: Ponudnik lahko prejme neomejeno število povpraševanj.

Odgovor potrdimo s klikom na gumb »Oddaj odgovor« . Uporabnik bo na svoj profil v sistem MojGozdardobil povratno informacijo.

Po opravljeni storitvi je pomembno, da ponudnik v predstavljenem prikaznem oknu zaključi povpraševanje s klikom na gumb »Povpraševanje zaključeno «. Tako bo spletni sistem MojGozdar uporabnika na e-naslov obvestil in povabil k ocenjevanju opravljenih storitev. Uporabnik bo na e-naslov prejel tudi spletno povezavo, ki ga bo usmerila neposredno na profil ponudnika storitev. Uporabnik bo ponudnika ocenjeval glede na različne kriterije. Tako se bo na profilu ponudnika storitev ustvarila anonimna zbirka izkušenj uporabnikov, kar bo prispevalo k lažjemu odločanju preostalih naročnikov gozdarskih storitev.

6. Strokovna ocena

 

Vstop v strokovno oceno je prostovoljen. Ponudniki, ki v celoti in ustrezno izpolnijo »Podatke o mehanizaciji« (glej poglavje Podatki o mehanizaciji) in »Podatke o storitvah« (glej poglavje Podatki o storitvah), si pridobijo pravico do razvrstitve v 1. kakovostni razred strokovne ocene MojGozdar. S tem jim spletni sistem samodejno dodeli 1. storž (od petih storžev).

Preostale storže pridobi podjetje v primeru, da izpolni »Strokovno oceno«. Ponudnik tako za vse indikatorje poda potrebne podatke in ustrezna dokazila. Spletni obrazec omogoča vnos popravkov oz. spremembo podatkov ali ponovni vnos celotnega obrazca. Glede na ustreznost dokazil pri posameznem indikatorju se po vnaprej določeni enačbi dodeli končna ocena (od ). Če se v profilu ponudnika storž ni aktiviral, vam svetujemo, da se obrnete na skrbnika (email: gteinfo@gozdis.si).

Slika 1:Vstopni korak do opravilnega okna “Neodvisna strokovna ocena”
Slika 1:Vstopni korak do opravilnega okna “Neodvisna strokovna ocena”

6.1 Podatki o mehanizaciji

V drugem zavihku »Podatki o mehanizaciji« ponudniki navedejo informacije o mehanizaciji, ki jo uporabljajo pri opravljaju storitev. Navedemo znamko, letnik in učinek strojev za vse pripadajoče storitve. Vnos posameznega stroja ali opreme potrdimo s pritiskom na gumb »Dodaj«.

Slika 2: Obrazec za vnos mehanizacije, ki je v lasti podjetja za opravljanje izbranih storitev.
Slika 2: Obrazec za vnos mehanizacije, ki je v lasti podjetja za opravljanje izbranih storitev.

Podatki o znamki, letniku in učinku strojev ne bodo objavljeni na predstavitveni strani ponudnika in ne bodo dostopni širši javnosti. Navedeno bo zgolj skupno število strojev pri posamezni dejavnosti.

Slika 3: Grafični način prikaza mehanizacije na predstavitvenem profilu ponudnika storitev.
Slika 3: Grafični način prikaza mehanizacije na predstavitvenem profilu ponudnika storitev.

6.2 Podatki o storitvah

V tretjem zavihku »Podatki o storitvah« vpišemo ocenjeni obseg del v preteklem letu. Oceno podamo po posameznih storitvah za vse izbranemu podjetju pripadajoče storitve. V primeru, da v preteklem letu še nismo opravljali storitev, napišemo vrednost 0 (nič).

Slika 4: Obrazec za vnos podatkov o opravljenih storitvah v preteklem letu
Slika 4: Obrazec za vnos podatkov o opravljenih storitvah v preteklem letu

Podatki o obsegu storitev ne bodo neposredno predstavljeni na profilu ponudnika. Podatki bodo rabili za umestitev ponudnika v velikostni razred glede na opravljeni obseg storitev, v obliki merilnega traku, kot je prikazano na spodnji fotografiji. Vpogled v navedeni seznam mehanizacije ima le skrbnik spletnega informacijskega sistema MojGozdar. V primeru, da ponudnik ne poda ocene o opravljenih storitvah v preteklem letu, je na njegovem profilu merilni trak prikazan v sivi barvi.

Slika 5: Grafični način prikaza obsega opravljenih storitev ponudnika v preteklem letu
Slika 5: Grafični način prikaza obsega opravljenih storitev ponudnika v preteklem letu

6.3 Priprava in oddaja obrazca »Neodvisna strokovna ocena«

Glavno načelo strokovne ocene je izpolnjevanje meril trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z doseganjem nadstandarda pri družbenih, ekonomskih in okoljskih vidikih izvedbe del. Strokovna ocena na sistemu MojGozdar sestoji iz 28 indikatorjev, ki imajo vnaprej določeno število točk.

Ponudnik izpolni spletno vlogo tako, da na sistem MojGozdar v obliki priponk priloži preslikana dokazila. Ob vsakem izbranem indikatorju je opis, ki rabi kot razlaga pri zbiranju in pripravi dokazil. Noben indikator ni obvezen, zato ponudnik samostojno presodi, katerim indikatorjem sledi, in tudi zagotovi ustrezna dokazila zanje.

Slika 6: Začetna stran strokovne ocene s seznamom indikatorjev
Slika 6: Začetna stran strokovne ocene s seznamom indikatorjev

V prvem zavihku »Strokovna ocena« dostopamo do seznama indikatorjev (slika 6). Na levi strani je prikazano ime posameznega indikatorja, na desni strani pa možno število točk. S klikom izberemo želeni indikator.

Slika 7: Obrazec za vnos potrebnih dokazil pri posameznem indikatorju
Slika 7: Obrazec za vnos potrebnih dokazil pri posameznem indikatorju

Obrazec za vnos potrebnih dokazil strokovne ocene je sestavljen iz naslednjih delov (slika 7):

1. DOKAZILA

V poglavju Dokazila so ponudniku gozdarskih storitev predstavljeni vsi potrebni dokumenti, s katerimi izkazuje, da podjetje ustreza zahtevanim merilom posameznega indikatorja. Pri določenih indikatorjih zahtevana dokazila ponudniku rabijo zgolj kot vodilo. Ponudnik sam presodi, ali lahko merila indikatorja dokaže tudi z drugim ustreznim dokumentom. Potrdilo priloži, o njegovi ustreznosti pa odloča strokovni presojevalec.

2. OBRAZLOŽITEV

Poglavje vsebuje krajši opis posameznega indikatorja. Ponudniku je predstavljen njegov pomen z vidika doseganja nadstandarda pri izpolnjevanju meril trajnostnega gospodarjenja.

3. »NALOŽI PRIPONKE«

Ponudniku klik na zeleno obarvani gumb »« omogoča nalaganje ustreznega elektronskega dokumenta, ki je naveden v poglavju dokazila. V primeru, da ima ponudnik ustrezno dokazilo v fizični obliki, ga skenira ali fotografira in nato prek spletnega obrazca naloži na sistem MojGozdar.

4. KOMENTAR

V opravilnem oknu »Komentar« ima ponudnik možnost pojasnitve priloženih dokumentov. Pri določenih indikatorjih nalaganje priponk ni potrebno, saj za dokazovanje zadošča zgolj komentar (npr. številka FSC/PEFC certifikata).

5. »ODDAJ SKLOP in NAZAJ«

S klikom na gumb »« zaključimo z urejanjem posameznega indikatorja in hkrati shranimo naloženo priponko in komentar. S klikom na gumb »« se vrnemo na celoten seznam indikatorjev in nadaljujemo z urejanjem.

Slika 8: Uspešna oddaja sklopa
Slika 8: Uspešna oddaja sklopa

V primeru uspešne oddaje sklopa nas sistem o tem obvesti z zeleno obarvanim sporočilom (slika 8). Prikaže se obvestilo, ki nas opozarja: Oddani sklop še ne pomeni, da ste oddali zahtevo za presojo. To storite s pritiskom na »Zahteva za strokovno presojo«, ko zaključite izpolnjevanje posameznih sklopov.

Slika 9: Neuspešna oddaja sklopa.
Slika 9: Neuspešna oddaja sklopa.

Za uspešno oddajo sklopa mora ponudnik oddati komentar ali priponko. V primeru neuspešne oddaje sklopa (slika 9) nas sistem o tem opozori: Za oddajo sklopa morate vnesti obrazložitev v komentar ali naložiti ustrezna dokazila (»Naloži priponke«).

Slika 10:Pošiljanje zahteve za strokovno oceno.
Slika 10:Pošiljanje zahteve za strokovno oceno.

Ponudnik je zaključil z urejanjem posameznih sklopov in želi oddati zahtevo za strokovno oceno. Pri sklopih, ki jih je oddal, se na desni strani seznama indikatorjev prikaže status »(sklop oddan)« z navedenim datumom oddaje. Za uspešno oddajo lahko ponudnik odda v presojo le del indikatorjev, ki so na seznamu, oz. tiste indikatorje, za katere ima ustrezna dokazila. S klikom na gumb »« odda spletno vlogo za strokovno oceno v presojo.

Slika 11: Potrditveno prikazno okno o oddaji zahteve za strokovno oceno in obvestilo o uspešni oddaji.
Slika 11: Potrditveno prikazno okno o oddaji zahteve za strokovno oceno in obvestilo o uspešni oddaji.

Sistem nas pred oddajo zahteve za strokovno oceno opozori, da po oddaji nadaljnje urejanje posameznih sklopov ni več mogoče.S klikom na zeleni gumb »DA« potrdimo svoje dejanje, s klikom na gumb »NE« pa se vrnemo nazaj v izpolnjevanje posameznih sklopov. Ob potrditvi se nam prikaže zeleno obarvano obvestilo, ki nam sporoča število oddanih indikatorjev in čas, ki ga bo potreboval strokovni presojevalec za presojo. Do vračila presoje je urejanje indikatorjev onemogočeno.

6.4 Prejem presoje in priprava dopolnitev

Strokovni presojevalec je pri presoji ugotovil, da pri posameznih oddanih indikatorjih ponudnik ni priložil ustreznih dokazil. Ponudnik tako na e-poštni naslov, ki se pri prijavi v sistem uporablja tudi kot uporabniško ime, prejme obvestilo o potrebnih dopolnitvah (slika 12). Navedeni so indikatorji, pri katerih so potrebne dopolnitve in komentar strokovnega presojevalca, v katerem pojasni, katera dokazila je treba še priložiti.

Slika 12: Eletronska pošta, ki ponudnika poziva k dopolnitvam indikatorjev strokovne ocene.
Slika 12: Eletronska pošta, ki ponudnika poziva k dopolnitvam indikatorjev strokovne ocene.

Ponudnik se prijavi na sistem MojGozdar, v osnovnem spustnem meniju izbere sklop »Neodvisna strokovna ocena« in začne z urejevanjem indikatorjev.

Slika 13: Seznam indikatorjev strokovne ocene s prikazom potrebnih dopolnitev.
Slika 13: Seznam indikatorjev strokovne ocene s prikazom potrebnih dopolnitev.

Pri ocenjenih indikatorjih so na desni strani seznama izpisane dosežene ocene (slika 13). Pri indikatorjih, kjer je strokovni presojevalec zahteval dopolnitev, je ponudnik obveščen prek statusa indikatorja »«. S klikom na omenjeni indikator se spustimo v obrazec za urejanje indikatorja.

Slika 14: Zahteva za dopolnitev indikatorja - opombe ocenjevalca.
Slika 14: Zahteva za dopolnitev indikatorja - opombe ocenjevalca.

V zeleno obarvanem polju smo obveščeni o pomanjkljivostih pri izpolnjevanju indikatorja (slika 14). V navedenm primeru nam strokovni presojevalec sporoča, naj v komentar dodamo še številko zahtevanega certifikata, na podlagi katere so bo preverjala njegova veljavnost. Številko certifikata zapišemo v komentar in kliknemo gumb »«.

Slika 15: Obvestilo o uspešno vneseni dopolnitvi indikatorja.
Slika 15: Obvestilo o uspešno vneseni dopolnitvi indikatorja.

Sistem nas obvesti ob uspešno vneseni dopolnitvi (slika 15). Nadaljujemo z urejanjem indikatorjev. Izpolnimo morebitne še neizpolnjene indikatorje, dokazila pa lahko urejamo tudi pri indikatorjih, katerih presoja je že bila narejena. Sedaj lahko zaključimo z urejanjem in dopolnjene indikatorje ponovno pošljemo ocenjevalcu v presojo s klikom na gumb »«.

Slika 16: Elektronska pošta - obvestilo o dodeljeni strokovni oceni.
Slika 16: Elektronska pošta - obvestilo o dodeljeni strokovni oceni.

Strokovni presojevalec je zaključil s presojo. Ponudnik je na elektronski naslov obveščen o dodeljeni strokovni oceni (slika 16). V e-pošti so našteti oddani indikatorji, njihova ustreznost, prav tako pa je ponudnik obveščen o končni dodeljeni strokovni oceni (od ).

Slika 17: Dodeljena strokovna ocena na sistemu MojGozdar.
Slika 17: Dodeljena strokovna ocena na sistemu MojGozdar.

Ponudnik prejme poleg e-pošte tudi zapis na sistemu MojGozdar o dodeljenih storžih (slika 17). Pod vizualnim prikazom je zapis o veljavnosti ocene in gumb »«. S klikom na omenjeni gumb skrbniku sistema MojGozdar oddamo vlogo za ponovno urejanje indikatorjev. To storimo v primeru, če je v času veljavnosti ocene prišlo do sprememb pri posameznih indikatorjih (pridobili smo nov certifikat, sklenili smo dolgoročno pogodbo itd.). Tako imamo možnost vnosa dodatnih dokazil, ki smo jih pridobili v omenjenem vmesnem obdobju.

Več o strokovni oceni MojGozdar si lahko preberete v dokumetu: Smernice za vrednotenje izvajalcev gozdarskih storitev

7. Ocena uporabnikov (Povabilo k ocenjevanju)

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih napišejo uporabniki, so del funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar, in so namenjeni skupnosti vseh uporabnikov. Oceno lahko objavijo samo uporabniki. Ponudnik iz zavihka, ki ga najdemo na zgornji desni stani, izbere opcijo »Povabilo k ocenjevanju«.

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih napišejo uporabniki, so del funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar.
Mnenja, ocene in priporočila, ki jih napišejo uporabniki, so del funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar.

V prazno polje vnesemo e-naslov stranke, ki jo želimo povabiti k ocenjevanju. Za dokazovanje sodelovanja z uporabnikom je treba priložiti sliko pogodbe ali računa. To storimo s klikom na gumb »Izberite datoteko«, kjer iz baze podatkov na osebnem računalniku izberemo dokument, ki bo potrjeval sodelovanje z navedeno stranko. Postopek zaključimo s klikom na gumb »Pošlji«.

V prazno polje vnesemo e-naslov stranke, ki jo želimo povabiti k ocenjevanju.
V prazno polje vnesemo e-naslov stranke, ki jo želimo povabiti k ocenjevanju.

Stranka bo na e-naslov prejela obvestilo, da jo izbrani ponudnik gozdarskih storitev prosi za uporabniško oceno na sistemu MojGozdar. V obvestilu bo priložena tudi spletna povezava, ki bo stranko usmerila neposredno na oddajo ocene. Za podajo ocene se mora stranka na spletno sistem MojGozdarprijaviti. V rubriki »Ocene« bo tako uporabnik ocenjeval ponudnika storitev po sledečih kriterijih:

 • jasnost dogovora,
 • kakovost izvedbe del,
 • upoštevanje roka izvedbe,
 • ustreznost plačila.

Uporabnik bo svoje mnenje lahko izrazil v obliki komentarja, ki bo prikazan na profilu ponudnika storitev.