Poišči izvajalca gozdarskih storitev

Moj Gozdar - Postani naš član!

Z registracijo v sistem je omogočen dostop do informacij, ki jih ponuja sistem MojGozdar.

Celosten sistem objektivne presoje kakovosti izvajalcev del v Sloveniji je brezplačen za vse registrirane uporabnike.

Celovito spremljanje kakovosti izvajalcev gozdarskih del temelji na točkovanju in zbiranju podatkov kot podlagi za predhodno oceno kakovosti.

Usposobljeni, motivirani in dobro informirani izvajalci gozdarskih del so osnova za stroškovno učinkovito in ekološko prijazno gospodarjenje z gozdovi.

Partnerji