Vodnik

Spletni sistem MojGozdar.si je luč ugledal decembra 2017. V letu 2018 je zaživel še drugi nivo ocenjevanja podjetji (strokovna ocena) ter možnost predstavitev podjetij z razširjeno osebno izkaznico.

Vaša priporočila, ideje in predloge lahko posredujete na gte@gozdis.si

Veseli bomo vaših konstruktivnih idej in predlogov.

Zakaj uporabljati MojGozdar.si?

VSI NA ENEM MESTU - Več kot 1500 izvajalcev gozdarskih storitev

HITRO IN BREZPLAČNO - S sistemom MojGozdar.si na enem mestu preverite izbrane javno-dostopne podatke in se prepričajte o pravno-formalni ustreznosti izbranega izvajalca

OGLED PROFILA IZVAJALCA IN REFERENC – Sooblikujte mozaik uporabniških izkušenj opravljenih gozdarskih storitev

OCENJENI IZVAJALCI - Ocenite izvedbo gozdarskih storitev in pomagajte graditi skupnost zadovoljnih lastnikov gozdov

Razlogi za izbiro kakovostnega in usposobljenega izvajalca

Izgleda enostavno, ko delo opravlja profesionalec.

Profesionalec vam pomaga z bogatim tehničnim znanjem, izkušnjami in nasveti do učinkovite izvedbe zastavljenih ciljev.

Varnost pri delu – Delo v gozdu je smrtno nevarno, zato je smotrno izbirati ustrezno opremljenega, izobraženega in izkušenega profesionalca.

Nestrokovna izvedba del v gozdarstvu lahko vodi do trajnih poškodb gozda oz. sestoja s čimer si zmanjšujemo vrednost gozda.

Z izbiro kakovostnega izvajalca del si lahko zagotovimo dolgoročno višje donose. Cena ne sme biti glavno vodilo pri izbiri, poudarek naj bo na kakovosti opravljenega dela.

Možnost prilagajanja razmeram.

Kdo so izvajalci in katere storitve lahko izbiram

Sistem MojGozdar.si vključuje:

 • izvajalce registrirane pri Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
 • izvajalce, ki smo jih vključili na podlagi raziskave trga,
 • Ter izvajalce, ki so se samostojno prijavili v sistem MojGozdar.si.

MojGozdar.si uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev:

 • Sečnja z motorno žago
 • Spravilo s traktorjem
 • Gojitvena dela
 • Žičniško spravilo
 • Strojno sečnjo
 • Izdelava lesnih sekancev (sekalnik)
 • Gozdno gradbeništvo
 • Prevoz okroglega lesa in lesnih sekancev
 • Odkup lesa na kamionski cesti

Kako izberem izvajalca?

IŠČI - Spletni iskalnik omogoča iskanje izvajalcev po:

 • Storitvah,
 • Regiji,
 • Nazivu izvajalca,
 • Lokacije na zemljevidu

IZBERI –med ponudniki storitev izberi ustreznega izvajalca

PRIJAVI SE KOT UPORABNIK - Prijavljeni uporabniki dostopajo do vseh informacij, ki jih ponuja sistem MojGozdar.si.

VZPOSTAVI STIK – Sistem MojGozdar.si omogoča pošiljanje povpraševanja neposredno vsem izvajalcem del, ki so se predhodno prijavili v sistem in navedli naslov elektronske pošte.

Ocenjevanje izvajalcev na enostaven, pregleden in objektiven način

Sistem MojGozdar.si zajema tristopenjsko ocenjevanje izvajalcev:

1.stopnja - ocena pravno-formalne ustreznosti, kjer so izvajalci  preverjeni po podatkovnih bazah AJPES, FURS in gozdarskega inšpektorata.

2.stopnja - Strokovna ocena ustreznosti izvajalca za opravljanje gozdarskih storitev na podlagi neodvisne presoje gozdarskih strokovnjakov je ocenjena z do petimi storži

3.stopnja - Ocena zadovoljstva z opravljeno storitvijo s strani naročnika storitve za posameznega izvajalca 

Ocena ustreznosti po principu semaforja

g
  Zelena luč: zeleno luč imajo izvajalci del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega registra aktivni

y
  Rumena luč: rumeno luč imajo podjetja pri katerih gozdarska inšpekcija ni preverila izpolnjevanja predpisanih pogojev (to so npr. podjetja, ki izdelujejo le sekance)

r
  Rdeča luč: rdeča luč opozarja, da je bilo izvajalcuz odločbo prepovedano opravljati vsaj eno od registriranih dejavnosti v gozdu (dejavnost za katero ima prepoved je posebej označena) ali je davčni neplačnik ali je po podatkih poslovnega registra neaktivni subjekt.

Strokovna ocena MojGozdar.si

Druga stopnja ocenjevanja je neodvisna strokovna ocena, ki jo podjetju podeli Gozdarski inštitut Slovenije ali s strani inštituta usposobljen neodvisni presojevalec. Glavno načelo neodvisne strokovne ocene je trajnostno gospodarjenje z gozdovi z doseganjem nadstandarda pri socialnih, ekonomskih in okoljskih vidikih izvedbe del.

Izvajalci se v drugo stopnjo ocenjevanja vključijo prostovoljno, če izpolnjujejo vse pogoje pravne-formalne ustreznosti torej so v prvi stopnji ocenjevanja ocenjeni z zeleno ali rumeno lučjo. Izvajalec izpolne spletno vlogo tako, da na sistem MojGozdar.si v obliki priponk priloži preslikana dokazila.

Ob vsakem izbranem indikatorju je opis iz vnaprej določenih smernic, ki služi kot razlaga pri zbiranju in pripravi dokazil. Skupno lahko izvajalec dokazuje izpolnjevanje v sklopu 28 indikatorjev, imajo vnaprej določeno število možnih točk. 

Ocena uporabnikov storitev

Mojgozdar.si omogoča uporabnikom, da po opravljeni storitvi ocenijo izbranega izvajalca in tako pomagajo pri izbiri drugim naročnikom gozdarskih storitev. Ocenjevanje je mogoče z uporabo spletnega vprašalnika. Ocena je sestavljena iz štirih vprašanj, vsako vprašanje pa uporabnik ocenjuje od nezadostno do odlično. Pri oceni izvajalca nas zanima zadovoljstvo uporabnika z:

 1. Jasnostjo dogovora
 2. Kakovostjo izvedbo del
 3. Upoštevanjem dogovorjenih rokov
 4. Ustreznostjo cene /plačila

Poleg ocene lahko uporabnik zapiše tudi komentar, ki bo objavljen pri posameznemu izvajalcu. Ocene in komentarji so anonimni.

Za zagotavljanje verodostojnosti ocenjevalca so vzpostavljeni mehanizmi za preprečevanje zlorab. Vsako uporabnik lahko oceni eno podjetje na leto. Za podajanje ocen več izvajalcev pa mora uporabnik v sistem MojGozdar.si naložiti dokazilo o sodelovanju (npr. pogodbo o sodelovanju, izdan račun za opravljene storitve, dogovor o sodelovanju, ...). 

Razširjen profil ponudnikov storitev

Razširjen profil izvajalca omogoča boljšo predstavitev ponudnika storitve in je grafično oblikovan kot samostojna vsebina (podstran) z enotno grafično postavitvijo za vsa podjetja. Razširjena profil izvajalca je namenjen izvajalcem, ki prostovoljno pristopijo k drugi stopnji ocenjevanja. V drugo stopnjo ocenjevanja se lahko vključijo vsi izvajalci, ki so v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so prejeli/imajo zeleno ali rumeno luč. Izpolnjen razširjen profil izvajalcem prinaša prvi storž tako imenovane neodvisne strokovne ocene.

Izvajalci, ki izpolnijo razširjen profil po želji poleg osnovnih kontaktnih podatkov v svojem profile objavijo še:

 • Več telefonskih kontaktov;
 • Povezave do spletne strani in socialnih omrežij;
 • Logotip;
 • Lastne fotografije in reference storitev ali objektov;
 • Kratek opis podjetja;
 • Št. zaposlenih;

PODATKI O STROJIH IN OBSEGU DEJAVNOSTI V PRETEKLEM LETU

Izvajalci, ki želijo pridobiti prvi storž strokovne ocene morajo podati še podatke o strojih in obsegu dejavnosti v preteklem letu. Podatki o posameznih strojih se ne prikazujejo v razširjenem profilu izvajalca. V razširjenem profilu izvajalcev je prikazano zgolj skupno število strojev ter kategoriziran obseg storitev v preteklem letu ločeno po storitvah.

services

Kjer predstavljajo številke pri posamezni storitvi število strojev, kvadratki pa obseg dejavnosti v preteklem letu.

Obseg dejavnosti:

obseg-dejavnosti

Kaj še omogoča MojGozdar.si

MojGozdar.si je namenjen lastnikom gozdov, ki iščejo usposobljene, kakovostne in zanesljive izvajalce del. Profil podjetja izkazuje opremljenost in dosedanje izkušnje

Del portala MojGozdar.si bo namenjen relevantni zakonodaji.

Na portalu so na voljo vzorčne pogodbe, ki jih lastniki gozdov lahko podpišejo z izvajalci del in si zagotovijo transparentnost in dokazljivost opravljenih storitev.

Uporabniki storitev lahko prvič na enoten način oceniljo izvedbo del.

Postani naš član!

Članstvo v Mojgozdar.si pomeni dostop do ažurnih informacij o izvajalcih del, možnost vpogleda v oceno formalne ustreznosti in kakovosti izvajalcev in vam omogoča oddajo povpraševanja preko spleta.

Registracija

 

Povezava izvajalskega podjetja z uporabniškim profilom

Vsi izvajalci del v gozdu, ki so zavedeni pri gozdarski inšpekciji, so avtomatično vključeni v spletni sistem MojGozdar.si. Izvajalci izdelave lesnih sekancev, gozdnega gradbeništva in prevoza lesa pa v sistem MojGozdar.si vstopajo prostovoljno. V vsakem primeru morajo podjetja pred prvo prijavo v svoj profil, svojo istovetnost dokazati skrbnikom sistema MojGozdar. To se lahko izvede z uporabo registracijskega obrazca »Izvajalec gozdarskih storitev«, ali s posredovanjem sporočila na gteinfo@gozdis.si. Ključno je, da uporabniki sistema prejmejo elektronski naslov in kontaktno številko podjetja, preko katere lahko preverijo ostale podrobnosti.

Prijava v profil izvajalca podjetjem ponuja:

 • pregled profilov ostalih podjetij,
 • urejanje digitalnih evidenc o trgu z lesnimi sortimenti ter
 • priprave pogodb o izvedbi gozdarskih storitev
 • urejanje svojega razširjenega profila podjetja (opis podjetja, dodatni kontakti, slike, reference, povezava do spletnih strani,…),
 • dobivanje digitalno oddanih povpraševanj iskalcev storitev, s katerimi lahko vzpostavijo neposreden stik,
 • neposredno pridobitev enega storža, s katerim je podjetje prikazano višje napram drugim podjetjem
 • vstop v postopek za pridobitev celotne strokovne ocene.