Vodnik

Spletni sistem MojGozdar. si je luč ugledala decembra 2017. Sedaj je stran objavljena v preizkusni različici, z omejenimi možnostmi in ponekod še manjkajočima podatki.

V testni faza bomo stran MojGozdar nadgrajevali, dopolnjevali in izboljševali. Tako bo v letu 2018  zaživel še drugi nivo ocenjevanja podjetji (strokovna ocena), podjetja bodo predstavljena z razširjeno osebno izkaznico, dodali bomo zakonodajni okvir ter modelne pogodbe.

Vaša priporočila, ideje in predloge lahko posredujete na gte@gozdis.si

Veseli bomo vaših konstruktivnih idej in predlogov.

Zakaj uporabljati MojGozdar?

VSI NA ENEM MESTU - Več kot 780 izvajalcev gozdarskih storitev

HITRO IN BREZPLAČNO - S sistemom MojGozdar na enem mestu preverite izbrane javno-dostopne podatke in se prepričajte o pravno-formalni ustreznosti izbranega izvajalca

OGLED PROFILA IZVAJALCA IN REFERENC – Sooblikujte mozaik uporabniških izkušenj opravljenih gozdarskih storitev

OCENJENI IZVAJALCI - Ocenite izvedbo gozdarskih storitev in pomagajte graditi skupnost zadovoljnih lastnikov gozdov

Razlogi za izbiro kakovostnega in usposobljenega izvajalca

Izgleda enostavno, ko delo opravlja profesionalec

Profesionalec vam pomaga z bogatim tehničnim znanjem, izkušnjami in nasveti do učinkovite izvedbe zastavljenih ciljev

Varnost pri delu – Delo v gozdu je smrtno nevarno, zato je smotrno izbirati ustrezno opremljenega, izobraženega in izkušenega profesionalca.

Nestrokovna izvedba del v gozdarstvu lahko vodi do trajnih poškodb gozda oz. sestoja s čimer si zmanjšujemo vrednost gozda.

Z izbiro kakovostnega izvajalca del si lahko zagotovimo dolgoročno višje donose. Cena ne sme biti glavno vodilo pri izbiri, poudarek naj bo na kakovosti opravljenega dela.

Možnost prilagajanja razmeram

Kdo so izvajalci in katere storitve lahko izbiram

Sistem MojGozdar vključuje:

 • izvajalce registrirane pri Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
 • izvajalce, ki smo jih vključili na podlagi raziskave trga,
 • Ter izvajalce, ki so se samostojno prijavili v sistem MojGozdar.

MojGozdar uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev:

 • Sečnja z motorno žago
 • Spravilo s traktorjem
 • Gojitvena dela
 • Žičniško spravilo
 • Strojno sečnjo
 • Izdelava lesnih sekancev (sekalnik)
 • Gozdno gradbeništvo

Kako izberem izvajalca?

IŠČI - Spletni iskalnik omogoča iskanje izvajalcev po:

 • Storitvah,
 • Regiji,
 • Nazivu izvajalca,
 • Lokacije na zemljevidu

IZBERI –med ponudniki storitev izberi ustreznega izvajalca

PRIJAVI SE KOT UPORABNIK - Prijavljeni uporabniki dostopajo do vseh informacij, ki jih ponuja sistem MojGozdar.

VZPOSTAVI STIK – Sistem Mojgozdar omogoča pošiljanje povpraševanja neposredno vsem izvajalcem del, ki so se predhodno prijavili v sistem in navedli naslov elektronske pošte.

Ocenjevanje izvajalcev na enostaven, pregleden in objektiven način

Sistem MojGozdar predvideva tristopenjsko ocenjevanje izvajalcev:

1.stopnja - ocena pravno-formalne ustreznosti, kjer so izvajalci  preverjeni po podatkovnih bazah AJPES, FURS in gozdarskega inšpektorata.

2.stopnja - Strokovna ocena ustreznosti izvajalca za opravljanje gozdarskih storitev na podlagi neodvisne presoje gozdarskih strokovnjakov (predvideno V LETU 2018)

3.stopnja - Ocena zadovoljstva z opravljeno storitvijo s strani naročnika storitve za posameznega izvajalca (predvideno V LETU 2018)

Ocena ustreznosti po principu semaforja

g
  Zelena luč: zeleno luč imajo izvajalci del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega registra aktivni

y
  Rumena luč: rumeno luč imajo podjetja pri katerihgozdarska inšpekcija ni preverila izpolnjevanja predpisanih pogojev (to so npr. podjetja, ki izdelujejo le sekance)

r
  Rdeča luč: rdeča luč opozarja, da je bilo izvajalcuz odločbo prepovedano opravljati vsaj eno od registriranih dejavnosti v gozdu (dejavnost za katero ima prepoved je posebej označena) ali je davčni neplačnik ali je po podatkih poslovnega registra neaktivni subjekt.

Ocena uporabnikov storitev

Mojgozdar.si omogoča uporabnikom, da po opravljeni storitvi ocenijo izbranega izvajalca in tako pomagajo pri izbiri drugim naročnikom gozdarskih storitev. Ocenjevanje je mogoče z uporabo spletnega vprašalnika. Ocena je sestavljena iz štirih vprašanj, vsako vprašanje pa uporabnik ocenjuje od nezadostno do odlično. Pri oceni izvajalca nas zanima zadovoljstvo uporabnika z:

 1. Jasnostjo dogovora
 2. Kakovostjo izvedbo del
 3. Upoštevanjem dogovorjenih rokov
 4. Ustreznostjo cene /plačila

Poleg ocene lahko uporabnik zapiše tudi komentar, ki bo objavljen pri posameznemu izvajalcu. Ocene in komentarji so anonimni.

Za zagotavljanje verodostojnosti ocenjevalca so vzpostavljeni mehanizmi za preprečevanje zlorab. V času testne faze lahko uporabnik oceni eno podjetje. Za podajanje ocen več izvajalcev pa mora uporabnik v sistem MojGozdar naložiti dokazilo o sodelovanju (npr. pogodbo o sodelovanju, izdan račun za opravljene storitve, dogovor o sodelovanju, ...). 

Razširjen profil ponudnikov storitev

Razširjen profil izvajalca omogoča boljšo predstavitev ponudnika storitve in je grafično oblikovan kot samostojna vsebina (podstran) z enotno grafično postavitvijo za vsa podjetja. Razširjena profil izvajalca je namenjen izvajalcem, ki prostovoljno pristopijo k drugi stopnji ocenjevanja. V drugo stopnjo ocenjevanja se lahko vključijo vsi izvajalci, ki so v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so prejeli/imajo zeleno ali rumeno luč. Izpolnjen razširjen profil izvajalcem prinaša prvi storž tako imenovane neodvisne strokovne ocene.

Izvajalci, ki izpolnijo razširjen profil po želji poleg osnovnih kontaktnih podatkov v svojem profile objavijo še:

 • Več telefonskih kontaktov;
 • Povezave do spletne strani in socialnih omrežij;
 • Logotip;
 • Lastne fotografije in reference storitev ali objektov;
 • Kratek opis podjetja;
 • Št. zaposlenih;

Kaj še omogoča Mojgozdar.si

Mojgozdar.si je namenjen lastnikom gozdov, ki iščejo usposobljene, kakovostne in zanesljive izvajalce del. Profil podjetja izkazuje opremljenost in dosedanje izkušnje

Del portala mojgozdar.si bo namenjen relevantni zakonodaji

Na portalu bodo na voljo vzorčne pogodbe, ki jih lastniki gozdov lahko podpišejo z izvajalci del in si zagotovijo transparentnost in dokazljivost opravljenih storitev

Uporabniki storitev bodo lahko prvič na enoten način ocenili izvedbo del

PODATKI O STROJIH IN OBSEGU DEJAVNOSTI V PRETEKLEM LETU

Izvajalci, ki želijo pridobiti prvi storž strokovne ocene morajo podati še podatke o strojih in obsegu dejavnosti v preteklem letu. Podatki o posameznih strojih se ne prikazujejo v razširjenem profilu izvajalca. V razširjenem profilu izvajalcev je prikazano zgolj skupno število strojev ter kategoriziran obseg storitev v preteklem letu ločeno po storitvah.

services

Kjer predstavljajo številke pri posamezni storitvi število strojev, kvadratki pa obseg dejavnosti v preteklem letu.

Obseg dejavnosti:

obseg-dejavnosti

Postani naš član!

Članstvo v Mojgozdar.si pomeni dostop do ažurnih informacij o izvajalcih del, možnost vpogleda v oceno formalne ustreznosti in kakovosti izvajalcev in vam omogoča oddajo povpraševanja preko spleta.

Registracija