Razlogi za izbiro kakovostnega in usposobljenega izvajalca

Izgleda enostavno, ko delo opravlja profesionalec

Profesionalec vam pomaga z bogatim tehničnim znanjem, izkušnjami in nasveti do učinkovite izvedbe zastavljenih ciljev

Varnost pri delu – Delo v gozdu je smrtno nevarno, zato je smotrno izbirati ustrezno opremljenega, izobraženega in izkušenega profesionalca.

Nestrokovna izvedba del v gozdarstvu lahko vodi do trajnih poškodb gozda oz. sestoja s čimer si zmanjšujemo vrednost gozda.

Z izbiro kakovostnega izvajalca del si lahko zagotovimo dolgoročno višje donose. Cena ne sme biti glavno vodilo pri izbiri, poudarek naj bo na kakovosti opravljenega dela.

Možnost prilagajanja razmeram