Ocena ustreznosti po principu semaforja

g
  Zelena luč: zeleno luč imajo izvajalci del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega registra aktivni

y
  Rumena luč: rumeno luč imajo podjetja pri katerihgozdarska inšpekcija ni preverila izpolnjevanja predpisanih pogojev (to so npr. podjetja, ki izdelujejo le sekance)

r
  Rdeča luč: rdeča luč opozarja, da je bilo izvajalcuz odločbo prepovedano opravljati vsaj eno od registriranih dejavnosti v gozdu (dejavnost za katero ima prepoved je posebej označena) ali je davčni neplačnik ali je po podatkih poslovnega registra neaktivni subjekt.