Ocena uporabnikov storitev

Mojgozdar.si omogoča uporabnikom, da po opravljeni storitvi ocenijo izbranega izvajalca in tako pomagajo pri izbiri drugim naročnikom gozdarskih storitev. Ocenjevanje je mogoče z uporabo spletnega vprašalnika.

Mojgozdar.si omogoča uporabnikom, da po opravljeni storitvi ocenijo izbranega izvajalca in tako pomagajo pri izbiri drugim naročnikom gozdarskih storitev. Ocenjevanje je mogoče z uporabo spletnega vprašalnika. Ocena je sestavljena iz štirih vprašanj, vsako vprašanje pa uporabnik ocenjuje od nezadostno do odlično. Pri oceni izvajalca nas zanima zadovoljstvo uporabnika z:

  1. Jasnostjo dogovora
  2. Kakovostjo izvedbo del
  3. Upoštevanjem dogovorjenih rokov
  4. Ustreznostjo cene /plačila

Poleg ocene lahko uporabnik zapiše tudi komentar, ki bo objavljen pri posameznemu izvajalcu. Ocene in komentarji so anonimni.

Za zagotavljanje verodostojnosti ocenjevalca so vzpostavljeni mehanizmi za preprečevanje zlorab. V času testne faze lahko uporabnik oceni eno podjetje. Za podajanje ocen več izvajalcev pa mora uporabnik v sistem MojGozdar naložiti dokazilo o sodelovanju (npr. pogodbo o sodelovanju, izdan račun za opravljene storitve, dogovor o sodelovanju, ...).