Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.mojgozdar.si/.

O dostopnosti

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se zavezujemo omogočati dostopnost svoje spletne strani www.mojgozdar.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Stopnja skladnosti

Spletna stran MojGozdar oddelka Gozdna tehnika in ekonomija Gozdarskega inštituta Slovenije je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem (glej: Nedostopne vsebine).

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletne strani Gozdarskega inštituta Slovenije sproti izboljšujemo, vendar nekatere objavljene vsebine in elementi ne dosegajo vseh kriterijev, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.

  • Avtomatsko generirani dokumenti v PDF obliki zapisa so dostopni, vendar mogoče težje berljivi.

Datum objave spletnega mesta

Prenovljena spletna stran Gozdarskega inštituta Slovenije je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 20.12.2017.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. 4. 2023 na podlagi samoocene in se vsak november preveri ter po potrebi uskladi z veljavno zakonodajo.

Povratne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na gteinfo@gozdis.si. Na vsa vprašanja bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj vam bomo podali odgovor. 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Informacije o inšpekcijskem nadzoru

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si
povezava do spletne strani državnega organa: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/ 


* Ta stran (Izjava o dostopnosti) je bila narejena na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Pravilnika o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19).